News

Bandida por n colaboradù/na colaboradëssa pro la cassa

L’Aziënda Museums Provinziai chir por le Museum Ladin Ciastel de Tor a San Martin de Tor o por le Museum Ladin Ursus ladinicus

 

n colaboradù/na colaboradëssa pro la cassa

cun alplü 24 ores al’edema,  4. livel

 

Le contrat é a tëmp determiné fina ai 31.10.2022.

 

Requisic damaná:

Diplom dla scora mesana y implü:

  • Formaziun de almanco 2 agn ti seturs dl comerz, contabilité, aministraziun o secretariat o
  • 2 agn de scora alta cun ejam ECDL

Ciamps de laur:

informaziuns ai vijitadus,sorvisc de cassa y telefonn, fa introduziuns al museum, tigní i cunc dles entrades y venüdes, laurs aministrativs.

Por informaziuns plü menüdes scrí a info@landesmuseen.it. Mené les domandes cun curriculum vitae y foto anter i 24.03.2022  a info@landesmuseen.it.

Privacy:

Le/la candidat/a detlarëia de ester a öna, che süa candidatöra cun curriculum vëgn tuta in conscidraziun fina a 12 mëisc ince por atri posc de laur daverc cun ativités profescionales medemes. Comunicaziun aladô dl regolamënt general sura la proteziun di dac n. 679/2016: Titolar y responsabl dl tratamënt di dac é le Museum Ladin y l’Aziënda Museums provinziai. Responsabl por la proteziun di dac (en cört RPD) é le grup aziendal “Inquiria Srl”, Via Macello 50, 39100 Balsan, e-mail: inquiria@pec.it. I dac mëss gní da jö por l’atuaziun dles chestiuns aministratives scrites dant. Sce i dac ne vëgn nia dá jö, ne pó la domanda de laur nia gní menada inant.

Museum Ladin Ciastel de Tor

Str. Tor 65, I-39030 San Martin de Tor

Tel. +39 0474 524020

E-Mail info@museumladin.it Web www.museumladin.it

Facebook www.facebook.com/Museum Ladin