Novités

Ai 4 de setëmber 2009. Giaurida dla mostra " Sëura la montes tl viers dla libertà

Karl Unterkircher sun l Gasherbrum II
Karl Unterkircher sun l Gasherbrum II

La montes coche esprescion de libertà ie l tema zentrel dla mostra temporanea che sarà da udëi dai 4 de setëmber 2009 nchin ai 4 de auril 2010 tl Museum Ladin a San Martin de Tor. L’esposizion ie dedicheda a Karl Unterkircher che à perdù si vita te na desgrazia sun l Nanga Parbat de lugio 2008.

La montes cun si ambient, si cunfins naturei ie nce, paradossalmënter, sinonim de lidëza. La piza nes dà la sensazion de lidëza, dantaldut sce n à arjont n travert cun fadies mpedì da rëmes. L crëp da lassù ju nes dona nsci na udleda miraculëusa gaujan na sodisfazion de lidëza zënza fin.

L tema dla lidëza vën tratà tla mostra cun depënc uriginei, massaria da jì a crëp, libri dla pizes, diares de mëinacrëp, fotografies y films.

Danter i temesc tratei iel tla prima sala da udëi l’esperienza dla piza, la montes coche esprescion de libertà, la prima concuistes dla pizes, i recorc tla storia dl alpinism, la scuvierta dla Dolomites, l raport danter la persona y la montes, la solidarietà tla montes tres i judacrëp, l’ëiles y la montes, ma nce la montes coche cunfin y teater de viera.

Tla segonda sala, vën tratà l tema dla psicologia dl estrem cun cunsciderazions sun persunajes che se dà ju cun ativiteies che ie caraterisedes dal risch. La pert zentrela ie dedicheda a Karl Unterkircher, mort, l ann 2008, te na desgrazia sun l Nanga Parbat. Dlongia Unterkircher possa l vijitadëur dla mostra nrescì velch sun l sport estrem de Tone Valeruz tres la disceses cun i schi ju di crëps plu cunesciui y dla spedizion estrema de Martin Planker fata tla Grönlandia tl 1999. Tla medema sala ie l vijitadëur nvià a julé cun Alex Ploner sëura la montes de viers dla libertà.

L Museum Ladin nvieia duc canc a unì a ti cialé ala mostra. La ntreda ie debant