Novitês

Giaurida dla Mostra Oswald von Wolkenstein in art 1961 - 2011

© Simon Dittrich: Oswald von Wolkenstein. 1977. Farbradierung
© Simon Dittrich: Oswald von Wolkenstein. 1977. Farbradierung

L Museum Ladin Ciastel de Tor y l Chemun de Sëlva nvieia duta la popolazion ala giaurida dla mostra “Oswald von Wolkenstein in Art in art 1961 – 2011”, na mostra d’ert cun lëures de truep artisc’ da Südtirol, Svizra y Germania che se à lasciá ispiré artisticamënter dal ciavalier, ciantautor, ciantarin y musizist Oswald von Wolkenstein.

La giaurida unirà fata n vënderdi ai 12 de agost dala 6 dassëira tl Zënter manifestaziuns cultureles Tublà da Nives te Sëlva. La mostra sarà da udëi nchin ai 09 de utober 2011 dal merdi ala dumënia dala 10.00 – 12.00 y dala 16.00 – 18.00.