Impressum

Comitënza

Museum Ladin Ćiastel de Tor
Str. Tor 65
I-39030 San Martin de Tor
Partida IVA 02383790215 / Codesc fiscal 94085430216

Tel: +39 0474 524020
Fax:
+39 0474 524263

E-Mail: info@museumladin.it
Misciun PEC: ml.ml@pec.prov.bz.it

Aministraziun trasparënta

 

Preavis por l’assegnaziun de n sorvisc

Preavis por l'ideaziun de laborators por mituns y elaboraziuzn grafica dl material didatich

Preavis pur curaté na nöia seziun dl Museum Ladin dedica ala leteratura ladina 2020/2021

Preavis por l’assegnaziun de n sorvisc

Preavis por l’assegnaziun de curaté na mostra temporanea (termo por de jö la manifestaziun de interess 15.04.2019)

Preavis por chirí personal

L' Aziënda Museums provinziai chir por le Museum Ladin Ciastel de Tor 1 Colaboradù/Colaboradëssa pro la cassa

L' Aziënda Museums provinziai chir por le Museum Ladin Ciastel de Tor 2 colaboradus/colaboradësses por le sorvisc te bar (termo por mené ite la domanda 14.05.2019)

L' Aministraziun provinziala chir por le Museum Ladin Ciastel de Tor 1 academich/a cun almanco 3 agn de laurea  - livel VIIter o VIII (termo por mené ite la domanda 15.05.2019)

Responsabilité di contignüs

I ënć, i ofizi y les organisaziuns revardëntes é responsables di contignüs dles singoles informaziuns, di sorvisc y dles plates conliades tres link.

Assistënza tecnica

Südtiroler Informatik AG - http://www.siag.it/ - E-Mail: info@siag.it
Rapresentant legal: Arch. Paolo Berlanda
Tel. +39 0471 566000 - Fax + 39 0471 566099
Strada Siemens 29, 39100 Balsan, Talia
Iscriziun C: C.I.A.A Balsan: n° 123013
Iscriziun al tribunal de Balsan: n° 7287
Partita IVA: 01468500218

Copyright

La rëi zivica de Südtirol y le logotip revardënt é curis da n dërt d’autur. I sorvisc y les informaziuns pità é curis dal dërt d’autur te dötes sües perts. Ara po ma gnì adorada da privać por fins nia comerziai o por fins interns tles aziëndes. Vigni atra sort de adoranza é proibida y po gnì straufada legalmënter. En particolar vëgnel proibì la publicaziun aldefora dl’aziënda, la zesciun a terzi eletronicamënter, la reproduziun y la memorisaziun.

Por vigni adoranza val debojëgn de n’autorisaziun scrita da pert dl editur.